De voordelen van airconditioning

Tegenwoordig is airconditioning niet meer een luxe, maar vervult het een belangrijke functie in onze woon- en werkomgeving. Het woon - en werkklimaat kan heel bepalend zijn voor onze stemming. Bijvoorbeeld of we ons ergens thuis voelen. En of we optimaal kunnen functioneren. Voor elke ruimte is er nu een passend en betaalbaar airconditioning systeem. Onderzoeken hebben uitgewezen dat de arbeidsprestaties van mensen positief beïnvloed worden door een aangenaam klimaat. Uit deze onderzoeken is ook gebleken dat bijna de helft van de klachten over een onbehaaglijk gevoel, te maken hebben met de temperatuur. Ook werd geconstateerd dat door hoge temperaturen de menselijke productiviteit vermindert met 30%.

Bovendien doet airconditioning méér:

  • Schone lucht doordat een filter stofdeeltjes en pollen verwijdert uit de woon- werkruimte.
  • Houdt relatieve vochtigheidsgraad op peil.
  • Verkleint de kans op allergieën.
  • Verhoogt de productiviteit.
  • Optimaal woon-werkcomfort.